Новини

Часткове покриття військових ризиків по КАСКО
Часткове покриття військових ризиків по КАСКО

Наш страховий партнер СК "АРКС" прийняв рішення про часткове покриття військвих ризиків по програмі КАСКО "Все влючено".  За договорами, що укладені після 1 липня 2022 року, договорами передбачається відшкодування до 10% страхової суми по покодженням автомобілей в результаті військових дій. В нових текстах  зазначено" 

Страхувальник два рази протягом дії  Договору може скористатися правом не викликати на місце події компетентні органи та, відповідно, не надавати Страховику документи компетентних органів, які підтверджують настання страхового випадку, в т. ч. при пошкодженні ТЗ зброєю чи боєприпасами (за винятком зброї масового ураження) на території України в районах, де не проводяться воєнні (бойові) дії та які не перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), окрім випадків викрадення окремих складових частин ТЗ (в тому числі додаткового обладнання, вказаного в розділі 6 Договору). У випадку відсутності документів компетентних органів, які підтверджують настання страхового випадку, страхове відшкодування сплачується в розмірі збитку за вирахуванням встановленої згідно з  Договором франшизи по відповідному ризику, але не більше ніж 50 000,00 грн (якщо страхова сума менша ніж 500 000,00 грн) або не більше ніж 10 % від страхової суми (якщо страхова сума
більша ніж 500 000,00 грн). При цьому страхове відшкодування розраховується та сплачується виключно шляхом перерахування на рахунок СТО, відповідно до обраної за Договором опції. 

Фактично це означає, що їхати в зону проведення бойових дій на застрахованому автомобілі, сподіваючись що страхова покриє збитки не варто, проте, якщо ви в Києві, чи Львові, Запоріжжі випадково опинились близько до місця,, кудо щось влучило і внаслідок цього автомобіль отримав пошкодження, то на такі випадки договір розповсюджується. В Україні це нова практика, оскільки раніше, все що стосується бойових дій підпадало під визначення "форс-мажору" і було виключенням, причому страхування військових ризиків не пропонувала жодна страхова компанія. Проте, сьогоденні реалії впливають і на страховий ринок країни. Колектив нашої компанії бажає вам ніколи не скористуватись цією опцією. Бережить себе.

  • Дата: 01.07.2022