Чому страховики можуть відмовити у виплаті?

 

     Страхова компанія має право відмовити у виплаті матеріального збитку у разі наступних дій :

- навмисні дії особи , відповідальність якої застрахована(страхувальника) , водія ТЗ або потерпілого, спрямовані на провокацію страхового випадку ;

- здійснення особою , відповідальність якої застрахована(страхувальником) , водієм ТЗ умисного злочину, який став причиною страхового випадку ;

- невиконання потерпілим або іншою особою,яка має право на страхову виплату , своїх обов'язків ,якщо це привело до неможливості визначення факту ДТП страховиком,причини і обставини настання події , а також розмір завданого збитку ;

- неподання заяви про страхове відшкодування упродовж одного року,якщо шкоди завдана здоровю або життю потерпілого,з моменту здійснення ДТП ;

- отримання страхувальником повного відшкодуванння збитку за договором майнового страхування від особи, що завдала шкоди майну ;

     Страховик , після виплати страхового відшкодування має право подати регресний позов до страхувальника або водія забезпеченого ТЗ,дії якого стали причиною ДТП :

- якщо він управляв ТЗ в стані алкогольного,наркотичного або іншого сп'яніння ;

- якщо він управляв ТЗ без права на управління ТЗ відповідної категорії ;

- якщо він після ДТП з його участю самовільно покинув місце події ;

- якщо ДТП  визначене в установленому порядку як невідповідність технічного стану і устаткування ТЗ існуючим вимогам Правил дорожнього руху ;

- якщо він не сповістив страховика у встановлені терміни ;

До підприємства або організації , яка відповідає за стан доріг,якщо заподіяний збиток в результаті ДТП виник з їх вини ;

     До особи,яка завдала шкоди навмисно.МТСБУ після оплати страхового відшкодування має право подати регресний позов :

- до власника,водія ТЗ , який став причиною ДТП , і при цьому у нього немає страховки цивільно-правової відповідальності ;

- до водія ТЗ , який оволодів ТЗ протиправними діями ;

- якщо водій управляв ТЗ в стані алкогольного,наркотичного або іншого спяніння, і \ або він управляв ТЗ без права на управління ТЗ відповідної категорії,і \ або він після ДТП з його участю самовільно покинув місце події.

- до страховика, у випадку якщо винуватець ДТП встановлений,і страховик був зобов'язаний ,але не виплатив страхове відшкодування;

- до підприємства або організації , яка відповідає за стан доріг , якщо заподіяний збиток в результаті ДТП виник з їх вини ;

     Відповідальність за порушення умов страхування 

     У разі, якщо страховик зробив страхове відшкодування за шкоду,заподіяну під час експлуатації забезпеченого ТЗ,в сфері , яка передбачає більше значення коефіцієнта ,що коригує , чим визначено в договорі страхування, або водієм,водійський стаж якого менший, ніж визначено умовами договору страхування,та особа,відповідальна за матеріальний збиток ,нанесений в наслідок ДТП ,зобов'язана компенсувати 50 % виплаченого страхового відшкодування.

     У разі, якщо невиконання (несумлінне виконання ) особою, відповідальність якої застрахована водієм забезпеченого ТЗ, зобов'язаного сприяти страховикові в розслідуванні, привело до порушення терміну страхової виплати, страховик має право вимагати від такої особи компенсацію у розмірі 20% виплаченого страхового відшкодування.