Зменшення суми виплати

      Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик згідно з умовами страхування зобовязаний провести виплату при настанні страхового випадку.

     Страхова виплата - грошова сума.яка виплачуються страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

     При  страхуванні майна,(як рухомого,так і нерухомого), страхова сума встановлюється в межах  вартості майна за цінами і  тарифами, що діють на момент  укладення договору,якщо інше не передбачене договором страхування.

     Страхова сума може бути зменшена в наступних випадках :

1.Якщо на момент оформлення страховки зовнішні елементи (деталі) автомобіля ( крило,бампер,і так далі) мали ушкодження,то вартість ремонту цих пошкоджених деталей не включається в суму страхової виплати.

2. Залежно ві того,яка форма виплати страхової суми визначена в договорі страхування, агрегатна або неагрегатна.При агрегатній сумі страхових виплат кожна подальша виплата зменшуватиметься на суму виплат,зроблених раніше.При неагрегатній сумі виплат не міняється, не залежно від того, скільки страхових випадків було за період дії договору страхування.

3.Враховується або чи не враховується знос при визначенні страхової суми.Якщо розрахунок здійснюється з урахуванням зносу, то сума страхової виплати зменшується на суму зносу.

4.Останнє,що впливає на суму страхової виплати - це франшиза.Франшиза - частина збитку,яка не відшкодовується страховиком згідно з угодою страхування тобто це певна сума витрат самого клієнта при настанні страхового випадку.

     При укладенні  договорів страхування компанія Автогард в першу чергу думає про Клієнтів.Саме тому страховка виписується без урахування зносу і з мінімальною сумою франшизи (франшизи по склу,фарам дорівнює нулю), що є прийнятнішим для клієнтів.